Επιλέξτε αρχείο ESRI Shapefile, AutoCAD ή Google Earth.
επεκτάσεις: shp, shx, dbf, cpg, prj, dxf, dwg, kml, kmz

Πατήστε σε κάποιο αρχείο για να γίνει ορατό / αόρατο.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή του Γρήγορου εντοπισμού του ακινήτου σας, η οποία αναπτύχθηκε από την ΓεωΑνάλυση ΑΕ, έχει σκοπό να διευκολύνει τους πολίτες στον εντοπισμό των ακινήτων τους και στην ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας τους.

Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες και δωρεάν online υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης των περιοχών μελέτης που εκπονούνται από Κοινοπραξίες υποστηριζόμενες από την ΓεωΑνάλυση ΑΕ, και αφορά στους Νομούς Ν. Δράμας, Ν. Μαγνησίας (περιοχές Ιωλκού και Νέας Ιωνίας), Ν. Καστοριάς, Ν. Κοζάνης, Ν. Ξάνθης, Ν. Φλώρινας, και Ν. Χαλκιδικής.

Η διαδικασία εύρεσης του ακινήτου γίνεται είτε με χρήση υποβάθρων που έχουν παραχωρηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για διαδικτυακή χρήση είτε με χρήση υποβάθρων της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. που αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία, βελτιώνοντας έτσι την πληροφορία που παρέχεται στον πολίτη και τον επαγγελματία. Επίσης μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή και η χρήση άλλων υπόβαθρών που είναι ευρέως γνωστά (π.χ. Google Maps) ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα και απλά (χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις) την ιδιοκτησία του με βάση:

  1. Τον αριθμό του αγροτεμαχίου της ισχύουσας διανομής / αναδασμού / συνοικισμού. Αρκεί ο εντοπισμός του αρχικού αγροτεμαχίου ακόμη και στην περίπτωση που κατέχει τμήμα αυτού.
  2. Τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου και του τελικού του οικοπέδου, εάν πρόκειται για οικόπεδο που προήλθε μέσω Πράξης Εφαρμογής.
  3. Οδό και αριθμό για τα ακίνητα εντός των αστικών τμημάτων που διαθέτουν αρίθμηση.
  4. Τοπωνύμια και χαρακτηριστικά σημεία, και περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή στην περίπτωση που δεν γνωρίζει κάτι από τα παραπάνω.

Παρέχονται επίσης βασικές λειτουργίες, όπως μέτρηση απόστασης / περιμέτρου και εμβαδομέτρηση επιφανειών.
Όταν ο πολίτης εντοπίσει το ακίνητό του, παρέχεται μέσω της εφαρμογής η δυνατότητα εκτύπωσης με το ενδεικτικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας του και τα απολύτως απαραίτητα για τον εντοπισμό στοιχεία αυτής, έτσι ώστε να καταθέσει το διάγραμμα προσεγγιστικής θέσης του ακινήτου / ακινήτων μαζί με τη δήλωση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Επισημαίνεται ότι έως την δημοσιοποίηση των στοιχείων μέσω της διαδικασίας της Ανάρτησης των Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων, το περίγραμμα των γεωτεμαχίων που παρουσιάζεται στην εφαρμογή είναι ενδεικτικό και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει απόκλιση για λόγους ασφάλειας και φύλαξης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, παρακαλώ πατήστε   Οδηγίες

Για έναρξη χρήσης της εφαρμογής παρακαλώ, πατήστε   Είσοδος