Η πρωτοποριακή εφαρμογή του Γρήγορου εντοπισμού του ακινήτου σας, η οποία αναπτύχθηκε από την ΓεωΑνάλυση ΑΕ, έχει σκοπό να διευκολύνει τους πολίτες στον εντοπισμό των ακινήτων τους και στην ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας τους.

Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες και δωρεάν online υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης των περιοχών μελέτης που εκπονούνται από Κοινοπραξίες υποστηριζόμενες από την ΓεωΑνάλυση ΑΕ, και αφορά στους Νομούς Κυκλάδων , Δράμας, Μαγνησίας (περιοχές Ιωλκού και Νέας Ιωνίας), Καστοριάς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, και Χαλκιδικής.

Η διαδικασία εύρεσης του ακινήτου γίνεται με χρήση υποβάθρων που έχουν παραχωρηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για διαδικτυακή χρήση είτε με χρήση υποβάθρων της ΓΕΩΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. και αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία, βελτιώνοντας έτσι την πληροφορία που παρέχεται στον πολίτη και τον επαγγελματία. Ειδικότερα για την περιοχή των Κυκλάδων έχει ενσωμάτωθεί στην εφαρμογή η ψηφιακή αναπαράσταση του περιβάλλοντος χώρου , η οποία απαρτίζεται από πολλές πανοραμικές εικόνες και φωτογραφίες 360 μοιρών καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο του αστικού ιστού των νησιών της περιοχής Κτηματογράφησης καθώς επίσης και τμήμα των αγροτικών περιοχών. Αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή εικονικών εξερευνήσεων, που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πολίτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, επίσημοι και μη φορείς με σκοπό την διευκόλυνση στον εντοπισμό των ακινήτων τους. Επίσης μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή και η χρήση άλλων υπόβαθρών που είναι ευρέως γνωστά (π.χ. Google Maps) ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα και απλά (χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις) την ιδιοκτησία του με βάση:

Παρέχονται επίσης βασικές λειτουργίες, όπως μέτρηση απόστασης / περιμέτρου και εμβαδομέτρηση επιφανειών.
Όταν ο πολίτης εντοπίσει το ακίνητό του, παρέχεται μέσω της εφαρμογής η δυνατότητα εκτύπωσης με το ενδεικτικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας του και τα απολύτως απαραίτητα για τον εντοπισμό στοιχεία αυτής, έτσι ώστε να καταθέσει το διάγραμμα προσεγγιστικής θέσης του ακινήτου / ακινήτων μαζί με τη δήλωση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Επισημαίνεται ότι έως την δημοσιοποίηση των στοιχείων μέσω της διαδικασίας της Ανάρτησης των Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων, το περίγραμμα των γεωτεμαχίων που παρουσιάζεται στην εφαρμογή είναι ενδεικτικό και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει απόκλιση για λόγους ασφάλειας και φύλαξης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.